.

דוגמא לסקיצה תכנונית

דוגמא לתכניות עבודה

תכנית אדריכלות

תכנית אינסטלציה

תכנית חשמל

תכנית העמדת ריהוט

דוגמא ללוח השראה

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.